Home

ENGLISH NEDERLANDS 中文 (pdf)

Hoe Vlaamse cleantech kan scoren in China 

Duurzaam internationaliseren voor ambitieuze ondernemers

Aanpak & ambities

China focust vastberaden op toekomstgerichte oplossingen om zijn steden en industrie duurzamer te maken, wat concrete kansen biedt voor Vlaamse bedrijven.

Cleantech Route China, opvolger van het interprovinciaal I²PCC EFRO-project, steunt actief de Vlaamse cleantechbedrijven om de Chinese markt te verkennen en de bestaande opportuniteiten verder te ontwikkelen.

 

Sluit je aan bij ons netwerk door ons een e-mail te sturen!

China smeekt om het vervuilende verleden op te kuisen met onze oplossingen rond cleantech.

Jos Peeters – oprichter en voorzitter Capricorn

Duurzamer beleid

China heeft naast zijn status als wereldmacht evenzeer het imago van wereldvervuiler. Volgens de Chinese overheid zal dat laatste verleden tijd zijn tegen 2035. Tegen dan wil China de wereldleider zijn in schone technologie en innovatie. In 2049, op de honderdste verjaardag van de Volksrepubliek, moet China volgens president Xi Jinping “een moderne, welvarende en harmonieuze staat zijn”. Om deze welvarende staat na te streven, tekende de Chinese regering enkele belangrijke strategieën uit, zoals de ‘Nieuwe Zijderoute’ en ‘Made In China 2025’ (MIC25). Aanvullend op het dertiende en veertiende vijfjarenplan staan deze strategieën helemaal in het teken van de realisatie van deze sterke klimaatambities.  

Met deze strategieën bouwt China voort op de gigantische economische groei van 1980 tot 2015. De laatste vijf jaar verschoof de focus: China schakelde van een zuivere productie- of maakeconomie om naar een moderne diensteneconomie. De nadruk ligt dus niet meer op zeer hoge groeicijfers, wel op hoge kwaliteitsgroei. Meer samenwerkingen met Afrikaanse en Westerse landen zijn bovendien ook in opmars. Daarnaast investeert China ook in intellectuele eigendomswerving via de industriële MIC25-strategie en maakte van het onderwijs een kweekvijver voor hoogopgeleide technologiestudenten

Verhoogde subsidies

Honderden miljoenen euro’s gaan naar overheidssubsidies en Chinese staatsbedrijven om de Westerse technologievoorsprong in te halen, waarvan een belangrijk deel voor: 

  • verminderd gebruik van fossiele brandstoffen 
  • hervorming van de elektriciteitsmarkt 
  • verbetering van de lucht-, water- en bodemkwaliteit 
  • circulair gebruik van grondstoffen 
  • meer aandacht voor landgebruik en milieu in verstedelijkte gebieden 
  • doorgedreven plattelands- en landbouwontwikkeling

Het resultaat? China werd nu al koploper in zowel artificiële intelligentie (AI) als de productie van elektrische voertuigen en de daarvoor gebruikte batterijen. Ook bedroeg de totale waarde van de economische activiteiten van de Chinese cleantechindustrie in 2020 meer dan 257 miljard euro. 

De oplossing? Buitenlandse cleantech!

China is in de grote energiemarkten thuis en heeft hernieuwbare zonne- en windenergie al uitgebouwd. Toch bestaat de Chinese cleantechsector voor meer dan 70 procent uit relatief kleinschalige bedrijven. Cleantech blijft prioritair: de vraag naar buitenlandse innovaties blijft daarom groot.

De hoogwaardige innovaties van de Vlaamse bedrijven zijn de beste tools voor China: enkel zo kunnen de Chinese bedrijven ervoor zorgen dat ze voldoen aan de strenge lokale wetten en vereisten. In de zwaar vervuilende industriële sector stijgt de vraag naar allesomvattende en kostenefficiënte technologische oplossingen: er liggen voor Vlaamse cleantechbedrijven tal van pistes open rond afvalverwerking, bodemsanering en water- en luchtzuivering.

Portfolio Vlaamse cleantechbedrijven & Best practices-brochure

Blijf op de hoogte

Blijf op de hoogte en sluit je aan bij ons netwerk door ons een e-mail te sturen!

Partners